Mgr. Xenie Kaduchová

xeniekaduchova@seznam.cz

+420 603 950 682

SVĚTLO RODIN, z.ú.

Sdružení rodin, pečující o děti s poruchou autistického spektra, Aspergerovým syndromem, Downovým syndromem, ADHD, vývojovou dysfázií a dalšími podobnými poruchami.

O NÁS

Když přijde na svět děťátko, vnímá své okolí především přirozenými pudy a postupně, jak se rozvíjí jeho mozek a roste tělíčko, začíná si spojovat pojmy, obrazy, vjemy a zvuky a z toho všeho vzniká milující, bezpečný a radostný svět. Co když se ale stane chyba a děťátko vnímá, ale nerozumí, cítí, ale nedokáže dát najevo, mluví, ale nikdo mu nerozumí? Jaký svět je to vlastně kolem něj? Přátelský? Nepřátelský? Známý? Neznámý?

To jsou problémy, se kterými se denně potýkají děti, které se narodily s nějakým typem postižení. Nejsou jiné než ostatní děti – chtějí si hrát, radovat se, milovat a být milovány. Jen hledají cestu, jak své potřeby naplnit. A my jim v tom můžeme pomoci. Dnes už známe způsoby, jak naučit děti komunikovat, jak se vést životem, aby pro ně situace, ve kterých se ocitají, byly méně stresující nebo dokonce příjemné.

My, ve Světle rodin, se snažíme vytvořit pro naše děti svět, který bude přívětivý a přátelský. Jsme širokým sdružením rodin, které pečují o děti s poruchou autistického spektra, Aspergerovým syndromem, Downovým syndromem, ADHD, vývojovou dysfázií a dalšími podobnými poruchami.

Spolupracujeme s hyperbarickou komorou, pořádáme společné akce, výlety, přednášky, workshopy a terapie. Věnujeme se dětem v celém věkovém spektru, od ročních až po pubescenty. Abychom dětem usnadnili vnímání okolního světa, nabídli mu nové a zajímavé podněty, které slouží k rozvoji kognitivních schopností, organizujeme Terapeutické hry, v jejichž rámci se děti za vedení zkušené a empatické lektorky a při použití terapeutických pomůcek a hraček, zábavnou formou seznamují s různými situacemi, fungováním věcí, rozvíjejí své motorické a psychomotorické schopnosti. Terapeutické hry jsou vyhledávány především rodinami s mladšími dětmi, ale výjimkou nejsou ani děti 13 až 16leté.

Nedílnou součástí naší práce je také péče o rodinné příslušníky – pečovatele. Uvědomujeme si, že pouze odpočatý a klidný rodič je schopen poskytnou svým dětem takové zázemí, které bude pozitivně stimulující, bezpečné a zklidňující. Pro naše rodiče připravujeme relaxační aktivity, které jsou naplněny odpočinkem, hlubokým uklidněním a sebeuvědoměním.

Jedním z našich velkých cílů je vybudování bezpečného bydlení určeného pro šest dětí s poruchou autistického spektra. Výstavba domu, který bude splňovat veškeré náročné požadavky péče o dospělé děti s autismem, je náročným úkolem, který se vyžádá velké materiální, finanční a lidské náklady. Věříme však, že se nám podaří naši vizi naplnit a naše děti – dospělí – budou žít v prostředí, které bude přívětivé a bezpečné.

Chceme z našich rodin vytvořit silnou a provázanou skupinu, díky které bude mít Světlo rodin silnější hlas v rámci strategických plánů Moravskoslezského kraje. Zároveň chceme být oporou a pomocí našim rodinám v jejich péči o děti s postižením. Pracujeme také se širokou veřejností tak, aby pomalu vymizel strach z neznámého, které je reprezentováno postižením našich dětí. Prostřednictvím sítí Facebook a Instagram ukazujeme, že naše děti prožívají stejné životy jako ostatní, a že mají svou vlastní krásu.

Činnost Světla rodin neznamená získat ihned vše, co potřebuji, ale je společnou cestou k vytvoření takového světa, ve kterém se naše děti budou cítit bezpečně
a spokojeně. Bude to cesta dlouhá, namáhavá, se spoustou slepých odboček, ale bude to zároveň cesta, kterou společně půjdeme k cíli.

Můžete po ní s námi kráčet i Vy. Naše Světlo svítí pro všechny.

Mgr. Xenie Kaduchová, ředitelka

SPOLUPRÁCE
SNOZELEN OSTRAVA

Snoezelen je krásná terapeutická místnost vybavená multi-smyslovými objekty, které svými barvami, jemným světlem, doprovodným zvukem a celkovou harmonií snižují napětí a neklid. Miminka, děti, náctiletí, dospěláci, babičky i dědečkové zde mohou odpočívat a ulevit si tak od každodenních povinností, úzkostí a stresů.

HYPERBARICKÁ KOMORA

Díky vyššímu tlaku, než je okolní vzduch a díky dodanému čistému kyslíku, který se do komory vpouští, se kyslík rozpustí i v krevním séru a dostane se tak do míst v těle, kde se nedostane díky absenci žil. To nabudí v buňkách tvorbu energie a také množení. To má za důsledek zlepšení kognitivních funkcí mozku a zlepšuje se celkový stav těla i mysli.

FOTOGALERIE

PODPORUJÍ NÁS

Stavební a rozvojová, s.r.o.
ReklamniPlachty.cz
GRAFIA NOVA s.r.o.
Život dětem o.p.s.
ČistéDřevo s.r.o.
Liberty Ostrava a.s.
Nadace Naše dítě
Znesnáze21
Znesnáze21
NADACE ČEZ
DATART

KONTAKT

SÍDLO FIRMY:

Na Bunčáku 1018/1, 710 00, Ostrava – Slezská Ostrava

POBOČKA:

Slevárenská 7, 709 00, Ostrava – Mariánské hory

IČO:

22859292

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Fio banka, a.s.

BĚŽNÝ ÚČET:

2902037768/2010

SBÍRKOVÝ ÚČET:

2902037792/2010

ŘEDITELKA:

Mgr. Xenie Kaduchová

EMAIL:

xeniekaduchova@seznam.cz

TELEFON:

+420 603 950 682

SPOLUPRÁCE

SNOZELEN OSTRAVA

HYPERBARICKÁ KOMORA OSTRAVA

ADRESA

SÍDLO FIRMY:

Na Bunčáku 1018/1, 710 00, Ostrava – Slezská Ostrava

POBOČKA:

Slevárenská 7, 709 00, Ostrava – Mariánské hory

IČO:

22859292

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Fio banka, a.s.

BĚŽNÝ ÚČET:

2902037768/2010

SBÍRKOVÝ ÚČET:

2902037792/2010

KONTAKT
Mgr. Xenie Kaduchová
xeniekaduchova@seznam.cz
+420 603 950 682
©2024  

Světlo rodin, z.ú.